1. maj tale 2020

Kære venner

Årets 1. maj er ikke som 1. maj har været flest.

Vi befinder os i en helt særlig situation. I en krise. En form for undtagelsestilstand som mange af os ville have forsvoret vi skulle komme til at opleve i vores levetid.

Men nu står vi altså lige midt i det. Der er heldigvis noget der tyder på at vi kan ane lyset.

Danmark åbner så småt igen. Men vi skal vænne os til at vores måde at leve på formentlig vil være anderledes langt ude i fremtiden.

Hvor Danmark står, og hvor vi står her i Guldborgsund på den anden side af krisen er svært at vide.

Sikkert er det at vi ind til videre har oplevet at flere er blevet ledige end normalt. Derfor bliver en af de vigtigste opgaver – en opgave som sådan set allerede er startet – at få de ledige i job igen.

Der hvor der er behov, skal der sættes ind med opkvalificering, og uddannelse til dem der skal lave et karriereskifte for at komme i job igen.

I den forbindelse er det rigtig positivt at folketinget har besluttet at sætte gang i Femern forbindelsen. Et projekt der vil skabe en masse arbejde til de lokale virksomheder. Der skal vi sikre os at vores ledige har de kompetencer der efterspørges så de kan komme ud og blive en del af den bølge der rammer os når projektet går i gang.

I de seneste halvanden måned har vi danskere måttet ændre adfærd. Både arbejdsmæssigt og privat. Jeg tror der på bagkanten af corona venter nogle diskussioner om hvad det er vigtigt at blive ved med fordi vi kan se det har virket. Vi har nok alle sammen godt af, at holde fast i gode vaner omkring hygiejnen – både hjemme og i det offentlige rum.

Det vi ser nu er at:

Rengøring bliver opprioriteret i en grad, at man må stille spørgsmålstegn ved om det i virkeligheden har været nedprioriteret for meget.

Medarbejdere i mange tilfælde når mere når de arbejder hjemme

Møder der afholdes digitalt bliver mere effektive

Introverte elever der blomstrer op i den digitale undervisning

Jeg tror på at det er vigtigt at vi i på den anden side af Corona tager alle de positive effekter af de nye måder at være sammen på – til os. Der hvor vi under Corona har opdaget at vi kan være mere effektive og levere mere kvalitet end vi har kunnet tidligere, skal vi i tæt samarbejde med alle vores dygtige medarbejdere gentænke måden at arbejde og samarbejde på.

I Guldborgsund har vi også lavet lokale hjælpepakker. Hele vores foreningsliv, aftenskoler og andre folkeoplysningsforeninger er garanteret deres tilskud for 2020 selvom de ikke kan afholde de aktiviteter de plejer. Det er vi rigtig glade for i Socialdemokratiet. For et aktivt og rigt forenings- og kulturliv er vigtigt for det gode liv.

Vi har også lavet ekstra hjælp til et trængt erhvervsliv, så vores lokale erhvervs- og turistforeninger har mulighed for at skabe omsætning selvom meget er lukket ned, og så der er råd til at lave ekstra aktiviteter når Danmark bliver åbnet igen.

Vores Nykøbing var f.eks. lynhurtigt ude med en webshop hvor man kan handle digitalt hos de lokale butikker og få varerne bragt hjem til hoveddøren. Stor ros for at tænke og agere hurtigt.

Vi har også afsat ekstra penge til markedsføring af Lolland-Falster som turistdestination, så mange af de danskere der i år må holde ferie hjemme i stedet for under varmere himmelstrøg forhåbentlig vælger Lolland-Falster til. Som budskabet lyder. Lolland-Falster er måske ikke stillehavet – men det er tæt på.

Der foregår heldigvis også andre ting i Danmark i øjeblikket. For eksempel forhandles der i øjeblikket om udligningsreformen. Ligesom vi har behov for at komme godt ud af corona krisen, har vi også behov for en god udligningsreform.

I Guldborgsund Kommune har økonomien det godt. Den er i løbende bedring, men den balancerer fortsat på det berømte knivsæg. Der skal ikke særlig meget til før det tipper.

Vi ser at der bliver ved med at være udfordringer på de specialiserede områder. Områder hvor vi ikke selv er herre over udgifterne. Det er næsten umuligt at forudsige hvordan udgifterne fordeler sig over året, – vi kender ikke borgernes behov for hjælp og vi kender ikke de borgere der flytter til Guldborgsund. Borgerne har naturligvis krav på den rigtige hjælp. Det betyder at vi oplever at stadigt stigende udgiftspres uden at pengene følger med i budgetterne. Det er vi nødt til at lave om på, så vi ikke skal ud i store besparelser på hverken ældreområdet eller børneområdet. Men vi har også behov for hjælp fra en ny udligningsreform hvor de kommuner der har få borgere med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer er med til at betale en større del til de kommuner der har mange borgere med udfordringer. Det vil være solidarisk, det vil skabe mere lighed, det vil skabe et stærkere Danmark.

En anden ting jeg håber Udligningsreformen har med, er en fordeling af de skatter kommunerne kan kræve ind fra erhvervslivet via dækningsafgiften.

Hvis vi herude i landdistrikterne begynder at snakke dækningsafgift som en mulig indtægtskilde bliver man straks kaldt erhvervsfjendsk. Men samtidig kan vi se at samtlige kommuner i hovedstadsområdet indkræver dækningsafgift fra virksomhederne og indkasserer 1,6 milliarder kroner årligt på den konto. De kan indkræve dækningsafgiften fordi de ved at virksomhederne vil ligge hos dem, tæt på hovedstaden. Vi andre kæmper med at skabe attraktive vilkår for at få virksomhederne til at gå vores vej. Det er hamrende usolidarisk og der skal skabes mere lighed på det her område.

Om lidt skal vi i gang med budget forhandlingerne for budget 2021. Et valgsårs budget – så det i sig selv skal jo nok blive spændende.

Vores fokus vil være på at få skabt endnu mere balance i vores budgetter på de områder der er udfordret, og i forhold til børnene vil vi foreslå 2 konkrete ting.

Vi har i en årrække haft sat penge af til renovering og forbedring af vores legepladser i vores dagtilbud og skoler. Resultaterne derude taler for sig selv. De er fremragende og vores udemiljøer inspirere nu til læring, aktiviteter og motion.

Vi mener tiden nu er kommet til at sætte en pulje penge af til også at kigge på renovering og forbedringen af den indvendige del.

Derudover vil vi arbejde for at der indføres et kulturpas til de familier i Guldborgsund Kommune der har mindst. Ved at indføre et kulturpas til de familier der har mindst giver vi flere børn i Guldborgsund mulighed for at tage dannelsesrejsen fra skoler og dagtilbud med hjem og få nogle gode lokale oplevelser sammen med familien.

Om lidt over halvandet år er der kommunalvalg igen. Sidste gang fik vi – i socialdemokratiet – ikke det resultat vi havde håbet på. Det skal vi have rettet op på. Meget skal vi gøre alene, men jeg tror på at et stærkere rødt sammenhold i Guldborgsund skaber en større tydelighed overfor vælgerne. Derfor vil jeg gerne i dag række hånden ud til vores venner i SF og Enhedslisten med et ønske om et tættere samarbejde mellem vores partier ved næste kommunalvalg.

Til sidst vil jeg gerne sende en stor tak til al det frontpersonale der hver evig eneste dag stiller sig op og tager sig af de medborgere der kræver omsorg. Specielt her under coronakrisen har I leveret en formidabel indsats. Jer der arbejder med vores borgere med fysiske og psykiske handicaps. Personalet i ældreplejen der tager sig særligt af de ældre og ikke mindst dem der føler sig ekstra ensomme i en tid hvor familien ikke lige kan komme på besøg. Det pædagogiske personale i vores dagtilbud der tager udfordringerne i stiv arm og skaber nye og anderledes dage for vores børn. Lærerne og pædagogerne i vores folkeskoler der finder nye undervisningsformer hvor man for de mindste ikke er så tætte og hvor man får de ældste sidder hjemme foran skærmen. Tak!

Og tak til alle jer, borgere, pårørende, skoleelever, forældre og børn der i denne tid oplever en anderledes hverdag! Også i gør hvad i kan, for at hverdagen på trods af corona skal gå videre – selvom det hele ikke er lige sjovt!

Pas fortsat godt på hinanden. Hold sammen på afstand – så skal det hele nok blive godt igen.

Rigtig god 1. maj

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *