Vi skal løfte folkeskolen i fællesskab

Når den nye byrådsperiode starter 1. januar er Folkeskolen i Guldborgsund et helt andet sted end den var for 4 år siden.

Der er tilført flere ressourcer med både Guldborgsundpenge og statspenge og der er lavet en ny central arbejdstidsaftale og en lokalaftale.  Alt sammen vigtigt for at få stabiliseret folkeskolens fundament, så der kan blive plads til fremskridtet.

Vi kigger ind i en folkeskole hvor det er nu er tid til at tale om hvordan vi får skabt en folkeskole der er bedre i morgen end den er i dag, og en folkeskole der giver alle vores unge en mulighed for at komme videre i uddannelse.

Som kommune har vi mulighed for at nedsætte opgaveudvalg hvor vi helt formelt kan samle politikere og borgere om at skabe fælles løsninger.

Vi foreslår at der i den nye byrådsperiode kommer et opgaveudvalg der sætter fokus på det gode børneliv. Et opgaveudvalg hvor vi samler nogle af alle jer der er eksperter: Børn, forældre, medarbejdere og ledere. Opgaveudvalget kunne i perioden arbejde med hvordan vi skaber en bedre folkeskole, en ny børn og unge politik og en strategi for hele vores SFO område.

Når vi sætter eksperterne sammen med politikerne kan vi i fællesskab skabe det fremskridt som er bydende nødvendigt for Guldborgsund Kommunes børn og unge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *