Det vil jeg som borgmester

ET GODT LIV FOR ALLE

“Vores kommune skal skabe rammen om det gode liv – hele livet – og for alle. Det skal være ledetråden i alt, jeg foretager mig som borgmester.”

“Børnene og de unge er vores fremtid. Vores kommune skal være så attraktiv, at de unge bliver boende. Det nytter ikke, vi kun forsøger at tiltrække nye borgere fra andre kommuner. Vi må først fastholde dem, der bor her. I den rækkefølge, ikke omvendt.”

“Guldborgsund skal være en anstændig kommune. Får borgeren ret over kommunen, skal borgeren også ende med at få ret. Ellers ødelægger vi tilliden til det lokale demokrati og tilliden til kommunen.”